साईटचा वापर कसा कराल(How To Use This Website)?

साईट वरील विविध विषयावर आधारित व्यंगचित्रे पाहण्यासाठी मेनू बार मधील

व्यंगचित्रे विभागावर तुमच्या संगणकाचा माउस न्या आनि मग dropdown मेनूबार

मधून तुम्हाला जो विभाग पाहायचा असेल त्या विभागावर टिचकी द्या असे केल्याने

तुम्हाला त्या त्या विभागातली विषयावार मांडणी केलेली व्यंगचित्रे पाहता येतील.

2014-01-28_123449त्याच प्रमाणे मुख्य मेनूबार मध्ये  इतर विभागांना भेट देवून तुम्ही त्या त्या विषयाला अनुसरून माहिती

मिळवू शकता

धन्यवाद,

व्यवस्थापन विभाग